Rozwiązania dla Twojego biznesu

-Spotkanie z klientem.
-Wywiad i poznanie potrzeb
  oraz oczekiwań klienta.
-Przygotowanie projektu oraz wyceny   uwzględniając sprzęt dostosowany   konkretnych potrzeb klienta,   przedstawienie koncepcji. 
-Po akceptacji projektu oraz wyceny   umówienie na termin realizacji.
-Możliwość współpracy z ‘’elektrykiem’’ inwestora. 

Kontrola dostępu to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie całkowicie
albo tylko czasowo zapewnia użytkownikom dostęp
do określonych stref.
Ma to na celu uporządkowanie ruchu osób na obiekcie na podstawie skonfigurowanej bazy danych
oraz rejestracji powiązanych zdarzeń.

Podczas spotkania z inwestorem uwzględniamy wymagania oraz braki
w obecnym systemie i przed planowaną modernizacją przedstawiamy propozycje
ulepszenia systemu. 

-Wymiana kamer na cyfrowe
  o wyższej rozdzielczości. 

-Wymiana rejestratora z większymi  możliwościami funkcjonalnymi. 

-Możliwość rozbudowania istniejącego systemu o dodatkowe kamery. 
Wymiana kamer
daje możliwość na nowe funkcje
tj. termowizja, automatyzacja, identyfikacja tablic rejestracyjnych, wykrywanie zagrożeń
( technologia AcuSense )
i wiele innych.

Pierwszym krokiem w każdej instalacji
okablowania jest zaplanowanie sieci.
Oznacza to zaprojektowanie
rozmieszczenia kabli
i określenie typu kabla,
który ma być użyty.
Rozmieszczenie kabli powinno
uwzględniać lokalizację podłączanych
urządzeń oraz odległości między nimi.
Rodzaj kabla zależy od obsługiwanych aplikacji.

Na przykład kabel UTP jest odpowiedni do sieci komputerowych,
natomiast kabel koncentryczny
jest lepszy do podłączania telewizji
i innych urządzeń sieciowych.
Wykonujemy okablowanie zarówno
w domach prywatnych jak i dużych firmach czy halach produkcyjnych.

Rejestracja czasu pracy ułatwia zarządzanie czasem pracy,
precyzyjne jego rozliczenie
oraz wpływa na redukcję kosztów.
Skutecznie realizowana rejestracja
czasu pracy wspiera efektywność
działania przedsiębiorstwa.
Głównymi zaletami wdrożenia
rejestracji czasu pracy

 RCP jest:
Gwarancja dokładnej kontroli
czasu pracy w firmie,
co pomoże w precyzyjnych rozliczeniach,
wykrywanie, zapisywanie
i generowanie raportów
dotyczących spóźnień, nadgodzin,
nieobecności oraz innych nieprawidłowości.

Śledzenie realnego czasu
poświęconego na wykonanie
przez pracowników
poszczególnych zadań lub projektów. Pozwoli to określić realne koszty pracy w Twojej firmie,
Zdefiniowanie procesu akceptacji zmian w ewidencji czasu pracy,
uproszczenie procedury tworzenia listy płac i ich naliczanie dzięki opcjom exportu danych do większości programów kadrowo-płacowych,
zmiana telefonu lub komputera w mobilny rejestrator czasu pracy. Potrzebujesz tylko dostępu do Internetu oraz przeglądarki.

-Na każdy zainstalowany
system udzielamy 3 lata gwarancji.


-Zawsze staramy się reagować
na awarie jak najwcześniej,
jeżeli nie mamy możliwości
dojazdu w danej chwili,
istnieje możliwość rozwiązania problemu zdalnie.


– Serwis z dojazdem do klienta
  lub zdalnie.


– Serwis obejmuje: usunięcie usterki, czyszczenie sprzętu
( np. szkła od kamery),
aktualizacje oprogramowania, przełożenie kamer, wszelkie uaktualnienia programów.