Projekt

– Spotkanie z klientem.
– Wywiad i poznanie potrzeb oraz oczekiwań klienta.
– Przygotowanie projektu oraz wyceny uwzględniając sprzęt
   dostosowany konkretnych potrzeb klienta, przedstawienie koncepcji. 
– Po akceptacji projektu oraz wyceny   umówienie na termin realizacji.
– Możliwość współpracy z ‘’elektrykiem’’ inwestora. 

Modernizacja

Kontrola dostępu to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych
oraz mechanicznych, których działanie całkowicie albo tylko czasowo zapewnia użytkownikom dostęp do określonych stref.
Ma to na celu uporządkowanie ruchu osób na obiekcie na podstawie skonfigurowanej bazy danych oraz rejestracji powiązanych zdarzeń.

RCP

Rejestracja czasu pracy ułatwia zarządzanie czasem pracy,
precyzyjne jego rozliczenie oraz wpływa na redukcję kosztów.
Skutecznie realizowana rejestracja czasu pracy wspiera efektywność
działania przedsiębiorstwa. Głównymi zaletami wdrożenia rejestracji czasu pracy
( RCP ) jest: Gwarancja dokładnej kontroli czasu pracy w firmie,
co pomoże w precyzyjnych rozliczeniach, wykrywanie, zapisywanie i generowanie raportów dotyczących spóźnień, nadgodzin, nieobecności oraz innych nieprawidłowości,
Śledzenie realnego czasu poświęconego na wykonanie przez pracowników poszczególnych zadań lub projektów.
Pozwoli to określić realne koszty pracy w Twojej firmie, Zdefiniowanie procesu akceptacji zmian w ewidencji czasu pracy, uproszczenie procedury tworzenia listy płac i ich naliczanie dzięki opcjom exportu danych do większości programów kadrowo-płacowych, zmiana telefonu lub komputera w mobilny rejestrator czasu pracy.
Potrzebujesz tylko dostępu do Internetu oraz przeglądarki.

Alarmy

– Alarm do domu
– Alarm do firmy
– Centrala
– Manipulator
– Transformator
– Akumulator
– Sygnalizator
– Czujnik
– Ekspander
– Kontaktrony

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie całkowicie
albo tylko czasowo zapewnia użytkownikom dostęp
do określonych stref.
Ma to na celu uporządkowanie ruchu osób na obiekcie na podstawie skonfigurowanej bazy danych
oraz rejestracji powiązanych zdarzeń.

Monitoring

– Rejestratory IP
– Dyski Twarde
– Switche
– Kamery IP
– Monitory
– Okablowanie do systemów
– monitoringu IP
– Zasilanie
– bezpieczniki, rozgałęźniki, zasilacze

Okablowanie / Instalacja

Pierwszym krokiem w każdej instalacji okablowania jest zaplanowanie sieci.
Oznacza to zaprojektowanie rozmieszczenia kabli i określenie typu kabla,
który ma być użyty. Rozmieszczenie kabli powinno uwzględniać lokalizację podłączanych urządzeń oraz odległości między nimi.
Rodzaj kabla zależy od obsługiwanych aplikacji. Na przykład kabel UTP
jest odpowiedni do sieci komputerowych, natomiast kabel koncentryczny
jest lepszy do podłączania telewizji i innych urządzeń sieciowych.
Wykonujemy okablowanie zarówno w domach prywatnych jak i dużych firmach
czy halach produkcyjnych.

Serwis

-Na każdy zainstalowany system udzielamy 3 lata gwarancji.
-Zawsze staramy się reagować na awarie jak najwcześniej, jeżeli nie mamy możliwości   dojazdu w danej chwili, istnieje możliwość rozwiązania problemu zdalnie.
– Serwis z dojazdem do klienta lub zdalnie.
– Serwis obejmuje: usunięcie usterki, czyszczenie sprzętu ( np. szkła od kamery),   aktualizacje oprogramowania, przełożenie kamer, wszelkie uaktualnienia programów.